حسابرسی و حسابداری مالی و صنعتی

حسابرسی و حسابداری مالی و صنعتی

موارد معاف از بیمه و مالیات

موضوع : مواد معاف از بیمه

 احتراماً بر اساس مفاد بخش "د" بخشنامه 1/11 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی (موضوع اصلاح دستورالعمل بازرسی دفاتر قانونی)، کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت می شود به استثنای وجود پرداختی بابت :

 -         بازخریدی مرخصی ،

-         کمک عائله مندی (حق اولاد – حداکثر دو فرزند) ،

-         هزینه سفر و فوق العاده ماموریت ،

-         حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت ،

-         پاداش ، پاداش افزایش تولید (آکورد ، کارانه و بهره وری) پاداش نهضت سوادآموزی ، عیدی و بن کارگری ،

-         کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری ،

-         حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق) ،

-         خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات) ،

-         حق الزحمه امام جماعت و ...

-         حق حضور در جلسات هیات مدیره

 

مشمول حق بیمه می باشد . البته ذکر این نکته ضروری است که پرداخت پاداش به کارکنان معمولاً به صورت موردی و یا بر اساس کارکرد (نظیر آکورد ، کارانه و بهره وری) بوده و می بایست متکی به اسناد و مدارک مثبته باشد . مزایای ثابت که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود ، هیچگاه به عنوان پاداش محسوب نشده و در صورت پرداخت ، مشمول حق بیمه    می باشند .

  

موضوع : موارد معاف از مالیات

 -         فوق العاده مأموریت

-         سنوات خدمت کارکنان :

الف) اگر سنوات خدمت کارکنان در پایان مدت قرارداد پرداخت شود و کارمند با شرکت تسویه نماید ، مشمول مالیات نمی شود .

ب ) اگر پس از دریافت سنوات خدمت ، کارمند در شرکت حضور داشته باشد مشمول مالیات می گردد . که با رای دیوان عدالت اداری  این مورد هم مشمول مالیات نمی گردد .

ج) دو هفتم حق بیمه سهم کارگر و بیمه تکمیلی معاف از مالیات است .

  

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۰ساعت 20:49  توسط  مزدک کاظم زاده  |